Competitions

Regatta Pos. Athletes Races
EM 2016
(M) K2 1000m
6 Vladislav LITOVKA
Pavel NIKOLAEV
Semifinal: 03:12.360 (03:16.130) (3rd)
Heat: 03:14.416 (03:15.854) (4th)
Final A: 03:17.528 (03:18.318) (6th)
WM 2015
(M) K4 1000m
9 Anton VASILYEV
Ilya MEDVEDEV
Alexey VOSTRIKOV
Pavel NIKOLAEV
heat: 02:56.956 (02:57.079) (3rd)
Semifinal: 02:54.243 (02:56.647) (2nd)
Final A: 03:00.796 (03:02.151) (9th)

Results

Race Nation Athletes Time corrected Time
(M) K2 1000m (Semifinal)(EM 2016) RUS Vladislav LITOVKA
Pavel NIKOLAEV
03:12.360 (3rd) 03:16.130 Show Race
(M) K2 1000m (Heat)(EM 2016) RUS Vladislav LITOVKA
Pavel NIKOLAEV
03:14.416 (4th) 03:15.854 Show Race
(M) K2 1000m (Final A)(EM 2016) RUS Vladislav LITOVKA
Pavel NIKOLAEV
03:17.528 (6th) 03:18.318 Show Race
(M) K4 1000m (heat)(WM 2015) RUS Anton VASILYEV
Ilya MEDVEDEV
Alexey VOSTRIKOV
Pavel NIKOLAEV
02:56.956 (3rd) 02:57.079 Show Race
(M) K4 1000m (Semifinal)(WM 2015) RUS Anton VASILYEV
Ilya MEDVEDEV
Alexey VOSTRIKOV
Pavel NIKOLAEV
02:54.243 (2nd) 02:56.647 Show Race
(M) K4 1000m (Final A)(WM 2015) RUS Anton VASILYEV
Ilya MEDVEDEV
Alexey VOSTRIKOV
Pavel NIKOLAEV
03:00.796 (9th) 03:02.151 Show Race